Dịch thuật hợp đồng tiếng Đức

Dịch thuật tiếng Đức chuyên ngành kinh tế

Dịch thuật chuyên Ngành kinh tế chuyên nghiệp và uy tín Kinh tế là gì ? Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn như cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với nguồn lực có giới hạn. Vai trò… Chi tiết »

Dịch thuật tiếng Đức chuyên ngành kinh tế

Dịch thuật chuyên ngành kinh tế, dịch thuật kinh tế

Dịch thuật chuyên Ngành kinh tế chuyên nghiệp và uy tín Kinh tế là gì ? Kinh tế là tổng hòa các mối quan hệ tương tác lẫn nhau của con người và xã hội liên quan trực tiếp đến sản xuất, trao đổi, phân phối, tiêu dùng các loại sản phẩm hàng hóa và dịch vụ, nhằm thỏa mãn như cầu ngày càng cao của con người trong một xã hội với nguồn lực có giới hạn. Vai trò… Chi tiết »

Báo giá dịch thuật tiếng Đức

CAM KẾT GIÁ DỊCH THUẬT TIẾNG ĐỨC CÔNG CHỨNG LUÔN THẤP NHẤT THỊ TRƯỜNG! NGÔN NGỮ GỐC NGÔN NGỮ DỊCH GIÁ DỊCH (VNĐ) Tiếng Anh Tiếng Việt 50.000 Tiếng Việt Tiếng Anh 55.000 Tiếng Trung Tiếng Việt 65.000 Tiếng Việt Tiếng Trung 69.000 Tiếng Nhật Tiếng Việt 85.000 Tiếng Việt Tiếng Nhật 95.000 Tiếng Hàn Tiếng Việt 85.000 Tiếng Việt Tiếng Hàn 95.000 Tiếng Pháp Tiếng Việt 65.000 Tiếng Việt Tiếng Pháp 75.000 Tiếng Nga Tiếng Việt 65.000 Tiếng Việt… Chi tiết »

Dịch thuật Hồ sơ thầu tiếng Đức

Dịch thuật hồ sơ thầu, dịch hồ sơ mời thầu, dịch hồ sơ đấu thầu

Dịch thuật hồ sơ mời thầu, đấu thầu, chào thầu tiếng Đức Việt Nam là nước đang phát triển vì vậy nhu cầu về xây dựng, hoàn thiện cơ sở hạ tầng và đầu tư trang bị rất lớn. Các dự án và công trình lớn thường có sự tham gia các đối tác nước ngoài, nhà thầu nước ngoài hoặc nhà đầu tư nước ngoài trực tiếp đầu tư, chúng tôi thường xuyên dịch các dự án lớn và… Chi tiết »