Dịch thuật tài chính, dịch thuật chuyên ngành tài chính,

Dịch tiếng Đức tài liệu chuyên ngành tài chính

DỊCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH TIẾNG ĐỨC (Financial statement translation).

Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), được ban hành bởi Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB), là một tập hợp các tiêu chuẩn kế toán quốc tế hướng dẫn cách mà các loại giao dịch và các sự kiện cụ thể cần được báo cáo trong báo cáo tài chính. IFRS đã được thành lập để tạo ra một ngôn ngữ kế toán thông dụng, giúp việc hiểu, so sánh, phân tích hoạt động kinh doanh giữa các công ty và quốc gia khác nhau trở nên dễ dàng.

Ngành tài chính ngân hàng được ví như một mạch máu đóng vai chủ chốt trong nền kinh tế ở Việt Nam, thúc đẩy các quan hệ hợp tác với tổ chức cá nhân với nước ngoài, ngôn ngữ chính trong các giao dịch tài chính thường là ngôn ngữ tiếng Đức, và đó là một trong những cầu nối quan trọng nhất để các doanh nghiệp trong và ngoài nước liên kết, thúc đẩy thương mại hai chiều. Tuy vậy, dịch được báo cáo tài chính lại đòi hỏi những kiến thức chuyên sâu nhất định về kế toán kiểm toán, biên phiên dịch chuyên nghiệp còn phải hiểu được các chế độ kế toán Việt Nam (VAS),, chuẩn mực kế toán đặc thù của từng hệ thống trên thế giới (IASs/IFRSs)

dichthuat.baocao.taichinh.tienganh

Biên dịch viên dịch báo cáo tài chính chuyên ngành tiếng Đức

Dịch thuật Bản cáo bạch tiếng Đức – Việt, Việt –Đức
Dịch thuật Báo cáo hàng quý tiếng Đức – Việt, Việt – Đức
Dịch thuật Báo cáo kiểm toán tiếng Đức – Việt, Việt – Đức
Dịch thuật Báo cáo nghiên cứu thị trường tiếng Đức – Việt, Việt –Đức
Dịch thuật Báo cáo tài chính tiếng Đức – Việt, Việt – Anh
Dịch thuật Báo cáo thị trường chứng khoán, tiếng Đức – Việt, Việt –Đức
Dịch thuật Báo cáo thuế tiếng Đức – Việt, Việt – Đức
Dịch thuật Báo cáo thường niên tiếng Đức – Việt, Việt – Đức
Dịch thuật Các Tiêu chuẩn và Quy định tiếng Đức – Việt, Việt – Đức
Dịch thuật Điều lệ công ty tiếng Đức – Việt, Việt – Anh
Dịch thuật Hợp đồng tiếng Đức – Việt, Việt – Anh
Dịch thuật Kế hoạch kinh doanh tiếng Đức – Việt, Việt – Đức
Dịch thuật Phân tích và báo cáo: chứng khoán, vốn cổ phần, ngoại hối và hàng hóa tiếng Đức – Việt, Việt – Đức
Dịch thuật Tài liệu đào tạo tiếng Đức – Việt, Việt –Đức
Dịch thuật Tài liệu về Thuế và Kế toán tiếng Đức – Việt, Việt – Đức
Dịch thuật Thỏa thuận hợp tác tiếng Đức – Việt, Việt –Đức
Dịch thuật Thông cáo báo chí tiếng Đức – Việt, Việt – Đức

Vấn đề thuật ngữ và bộ nhớ dịch thuật tài chính tiếng Đức

Công ty dịch thuật và Phiên dịch tiếng Đức đã phát triển một hệ thống thuật ngữ và tài liệu kinh tế tham khảo có quy mô lớn mà tất cả các biên dịch viên chuyên ngành tài chính đều có thể tiếp cận. Hệ thống thuật ngữ này bao gồm những chuyên ngành tài chính chủ yếu như chế độ kế toán, kiểm toán kế toán, luật tài chính, , văn bản quy phạm pháp luật, bảng biểu kinh tế…

Trong giai đoạn tiếp nhận của mỗi dự án dịch thuật, Bộ phận quản lý dự án của Công ty dịch thuậtPhiên dịch tiếng Đức sẽ hợp tác chặt chẽ với đại diện của khách hàng để phát triển một Bảng chú giải thuật ngữ (Glossary) phù hợp nhất cho riêng từng dự án và gần nhất với cách sử dụng thuật ngữ mà khách hàng sử dụng. Bảng chú giải thuật ngữ này nhằm bảo đảm tính thống nhất về thuật ngữ trong toàn bộ tài liệu dịch, đảm bảo tính thống nhất cho các dự án dịch với quy mô lớn.

Công ty dịch thuậtPhiên dịch tiếng Đức cũng sử dụng bộ nhớ dịch thuật rút ngắn thời gian hoàn thành dự án và giảm chi phí. Bộ nhớ dịch thuật cũng là một công cụ đảm bảo tính thống nhất trong toàn bộ tài liệu. Tuy nhiên, nó chỉ hỗ trợ chứ không thể thay thế con người, bởi nó chủ yếu phát hiện những đoạn văn bản có nội dung trùng lặp và sẽ tự động cập nhật những từ vựng đã được sử dụng trước đó đảm bảo tính thống nhất về từ vựng cho toàn bộ dự án.

Quy trình bảo đảm chất lượng (Quality Assurance)

Công ty dịch thuậtPhiên dịch tiếng Đức, chúng tôi áp dụng một quy trình gồm 6 bước đối với mỗi dự án dịch thuật – Khởi tạo, Dịch thuật, Biên tập, Hiệu đính, Chế bản điện tử và Kết thúc dự án. Mỗi dự án sẽ do một Quản lý dự án (Project manager) chịu trách nhiệm chính. Tại cuối mỗi giai đoạn của dự án, Quản lý dự án sẽ xem xét tình trạng của bản dịch trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo. Quy trình bảo đảm chất lượng nghiêm ngặt sẽ giúp cho sản phẩm cuối cùng kết tinh được trí tuệ một cách cao nhất

Bảo mật tài liệu dịch báo cáo tài chính tiếng Đức

Các biên dịch viên chuyên ngành tài chính của Công ty dịch thuậtPhiên dịch tiếng Đức phải ký cam kết bảo mật trước khi được tham gia vào một dự án dịch thuật. Đạo đức nghề nghiệp cao và sự tuân thủ nghiêm túc vấn đề bảo mật cũng là một tiêu chuẩn để chúng tôi tuyển chọn biên dịch viên chuyên ngành tài chính. Đồng thời, chúng tôi áp dụng ngay các cam kết bảo mật từ ngay khâu tiếp nhận dự án, bảo mật.

Các loại tài liệu dịch kinh tế tài chính

Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuât đối với các loại báo cáo tài chính như:

Bảng cân đối kế toán

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Bảng thuyết minh báo cáo tài chính

Các báo cáo khác theo quy định tại pháp luật

Hóa đơn, phiếu thu chi, biên nhận thanh toán

Công ty dịch thuậtPhiên dịch tiếng Đức cam kết mang lại dịch vụ dịch báo cáo tài chính tiếng Đức đáp ứng tốt nhất nhu cầu riêng biệt của bạn. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi để thảo luận chi tiết về tài liệu của bạn và được báo giá tốt nhất.

5/5 - (1 bình chọn)